Oh My General
Watch now
Watch now Comments
Oh My General Episode 60 Watch now Oh My General Episode 59 Watch now Oh My General Episode 58 Watch now Oh My General Episode 57 Watch now Oh My General Episode 56 Watch now Oh My General Episode 55 Watch now Oh My General Episode 54 Watch now Oh My General Episode 53 Watch now Oh My General Episode 52 Watch now Oh My General Episode 51 Watch now Oh My General Episode 50 Watch now Oh My General Episode 49 Watch now Oh My General Episode 48 Watch now Oh My General Episode 47 Watch now Oh My General Episode 46 Watch now Oh My General Episode 45 Watch now Oh My General Episode 44 Watch now Oh My General Episode 43 Watch now Oh My General Episode 42 Watch now Oh My General Episode 41 Watch now Oh My General Episode 40 Watch now Oh My General Episode 39 Watch now Oh My General Episode 38 Watch now Oh My General Episode 37 Watch now Oh My General Episode 36 Watch now Oh My General Episode 35 Watch now Oh My General Episode 34 Watch now Oh My General Episode 33 Watch now Oh My General Episode 32 Watch now Oh My General Episode 31 Watch now Oh My General Episode 30 Watch now Oh My General Episode 29 Watch now Oh My General Episode 28 Watch now Oh My General Episode 27 Watch now Oh My General Episode 26 Watch now Oh My General Episode 25 Watch now Oh My General Episode 24 Watch now Oh My General Episode 23 Watch now Oh My General Episode 22 Watch now Oh My General Episode 21 Watch now Oh My General Episode 20 Watch now Oh My General Episode 19 Watch now Oh My General Episode 18 Watch now Oh My General Episode 17 Watch now Oh My General Episode 16 Watch now Oh My General Episode 15 Watch now Oh My General Episode 14 Watch now Oh My General Episode 13 Watch now Oh My General Episode 12 Watch now Oh My General Episode 11 Watch now Oh My General Episode 10 Watch now Oh My General Episode 9 Watch now Oh My General Episode 8 Watch now Oh My General Episode 7 Watch now Oh My General Episode 6 Watch now Oh My General Episode 5 Watch now Oh My General Episode 4 Watch now Oh My General Episode 3 Watch now Oh My General Episode 2 Watch now Oh My General Episode 1 Watch now
Oh My General

Oh My General

将军在上 (2017)

Genres: Military, Historical, Comedy, Romance
Actors: Sheng Peter, Ma Sandra, Ding Chuan, Mou Feng Bin, Zhang Wen, An Yong Chang, Lu Fang Sheng, Zhao Lei, Lu Xing Yu, Wang Chu Ran, Pan Sookie, Zhu Yong Teng, Wang Xuan, Xiao Jenny, Yu Bo, Jin Li Ting, Chou Shuo Kang, Zheng Xiao Dong, Sun Ting, Victor Liu, Yin Ze Qiang, Xiang Hao, Wang Li, Lei Zhang, Tien Niu, Zhang Jia Yi, Zhang Jun Ming
Directors: Unknown
Networks: Youku
Also Known As: 将军在上我在下
Duration: 45 min. per ep
Types: Drama
Countries: Chinese
Released: 2017
Episode: Ep 60 / 60
The drama tells of the peculiar love story between a stoic and strong female general Ye Zhao, and a good-for-nothing but gorgeous prince Zhao Yu Jin, after they were betrothed to each other by the empress dowager.
Rating ( - votes)
Comments