Legend of MiYue
Watch now
Watch now Comments
Legend of MiYue Episode 81 Watch now Legend of MiYue Episode 80 Watch now Legend of MiYue Episode 79 Watch now Legend of MiYue Episode 78 Watch now Legend of MiYue Episode 77 Watch now Legend of MiYue Episode 76 Watch now Legend of MiYue Episode 75 Watch now Legend of MiYue Episode 74 Watch now Legend of MiYue Episode 73 Watch now Legend of MiYue Episode 72 Watch now Legend of MiYue Episode 71 Watch now Legend of MiYue Episode 70 Watch now Legend of MiYue Episode 69 Watch now Legend of MiYue Episode 68 Watch now Legend of MiYue Episode 67 Watch now Legend of MiYue Episode 66 Watch now Legend of MiYue Episode 65 Watch now Legend of MiYue Episode 64 Watch now Legend of MiYue Episode 63 Watch now Legend of MiYue Episode 62 Watch now Legend of MiYue Episode 61 Watch now Legend of MiYue Episode 60 Watch now Legend of MiYue Episode 59 Watch now Legend of MiYue Episode 58 Watch now Legend of MiYue Episode 57 Watch now Legend of MiYue Episode 56 Watch now Legend of MiYue Episode 55 Watch now Legend of MiYue Episode 54 Watch now Legend of MiYue Episode 53 Watch now Legend of MiYue Episode 52 Watch now Legend of MiYue Episode 51 Watch now Legend of MiYue Episode 50 Watch now Legend of MiYue Episode 49 Watch now Legend of MiYue Episode 48 Watch now Legend of MiYue Episode 47 Watch now Legend of MiYue Episode 46 Watch now Legend of MiYue Episode 45 Watch now Legend of MiYue Episode 44 Watch now Legend of MiYue Episode 43 Watch now Legend of MiYue Episode 42 Watch now Legend of MiYue Episode 41 Watch now Legend of MiYue Episode 40 Watch now Legend of MiYue Episode 39 Watch now Legend of MiYue Episode 38 Watch now Legend of MiYue Episode 37 Watch now Legend of MiYue Episode 36 Watch now Legend of MiYue Episode 35 Watch now Legend of MiYue Episode 34 Watch now Legend of MiYue Episode 33 Watch now Legend of MiYue Episode 32 Watch now Legend of MiYue Episode 31 Watch now Legend of MiYue Episode 30 Watch now Legend of MiYue Episode 29 Watch now Legend of MiYue Episode 28 Watch now Legend of MiYue Episode 27 Watch now Legend of MiYue Episode 26 Watch now Legend of MiYue Episode 25 Watch now Legend of MiYue Episode 24 Watch now Legend of MiYue Episode 23 Watch now Legend of MiYue Episode 22 Watch now Legend of MiYue Episode 21 Watch now Legend of MiYue Episode 20 Watch now Legend of MiYue Episode 19 Watch now Legend of MiYue Episode 18 Watch now Legend of MiYue Episode 17 Watch now Legend of MiYue Episode 16 Watch now Legend of MiYue Episode 15 Watch now Legend of MiYue Episode 14 Watch now Legend of MiYue Episode 13 Watch now Legend of MiYue Episode 12 Watch now Legend of MiYue Episode 11 Watch now Legend of MiYue Episode 10 Watch now Legend of MiYue Episode 9 Watch now Legend of MiYue Episode 8 Watch now Legend of MiYue Episode 7 Watch now Legend of MiYue Episode 6 Watch now Legend of MiYue Episode 5 Watch now Legend of MiYue Episode 4 Watch now Legend of MiYue Episode 3 Watch now Legend of MiYue Episode 2 Watch now Legend of MiYue Episode 1 Watch now
Legend of MiYue

Legend of MiYue

芈月传 (2015)

Genres: Historical
Actors: Sun Betty, Liu Tao, Ma Su, Fong Alex, Huang Xuan, Gavin Gao, Jiang Rulu, Yang Kai Chun, Ma Sandra, Xu Bai Hui, Liu Yi Jun, Sun Yi, Zhang Jun Han, Zhu Yi Long, Zu Feng, Liu Teresa, Cao Wei Yu, Xu Lu Yang, Chao Winston, Cao Alvin, Zeng Hong Chang, Mao Jun Jie, Tian Yi Xi, Jiang Hong Bo, Song Jia Lun, Sun Bo Yang, Zhao Li Xin, Li Hong Liang, Lan Xi, Zheng Ye Cheng, Chai Wei, He Du Juan
Directors: Unknown
Networks: Dragon TV
Also Known As: The Legend Of Mi Yue Zhuan,The Legend of MiYue,The Legend of Mi Yue
Duration: 45 min. per ep
Types: Drama
Countries: Chinese
Released: 2015
Episode: Ep 81 / 81
Mi Yue, daughter of King Wei of Chu, was the first stateswoman in the history of China. The drama details her turbulent life, as Mi Yue becomes a concubine, gets separated her from first love Huang Xie, is banished, and eventually rises to power as the first Empress Dowager in China’s history.
Rating ( - votes)
Comments